Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Případné spory, které vzniknou mezi kupujícím a prodávajícím se prodávající vždy snaží řádně projednat a vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Pokud by se však nepodařilo nároky kupujícího uspokojit a vznikl tak mezi ním a prodávajícím spor, má kupující právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji zboží (dále jen „spotřebitelský spor“).

V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje zboží prodávajícího je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz („ČOI“), na kterou se může kupující obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se kupující samozřejmě vždy může obrátit na soud. Samozřejmě také nemusí ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a může se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

Nasledujte nás na Facebooku